TTIP: transparentnost na nemački način

Poslanici nemačkog parlamenta smeju da „zavire“ u pregovore o sporazumu TTIP!

O sporazumu TTIP (Transatlantski sporazum o slobodnoj trgovini – između EU i SAD, Sporazum o zaštiti investicija) pregovara se već godinama. Ni javnosti, ni poslanicima nemačkog parlamenta, nije poznato šta su sporne tačke sporazuma, oko čega dve strane vode eventualne polemike, dokle se uopšte stiglo u pregovorima itd.

O samom sporazumu više u tekstovima: TTIP-sporazum sa tajnama i TTIP-arbitraže i veliki biznis.

Kritičari TTIP već dugo se žale na činjenicu da se pregovori o tako važnoj temi vode iza zatvorenih vrata. Takva netransparentnost automatski izaziva nepoverenje. Da i ne govorim o tome koliko je skandalozno to što ni poslanici Bundestaga nisu smeli da imaju uvid u dokumentaciju o pregovorima, na osnovu koje će jednog dana glasati o TTIP.

Od 1. februara im je to dozvoljeno. Ministar privrede Zigmar Gabrijel je pod pritiskom javnosti ali i samih poslanika uspeo da „izdejstvuje“ sledeće:

Dokumentacija čeka poslanike u čitaonici Ministarstva privrede (na slici – koju je objavilo Nemačko ministarstvoa privrede).

(Broj poslanika: 631)

Ko hoće da stekne uvid u dokumenta, mora da se prijavi najmanje nedelju dana ranije.

Dokumenta su u elektronskoj formi dostupna na računarskim terminalima kojih ima osam (8).

Čitaonica je otvorena 16 sati nedeljno.

U čitaonicu ne smeju da se unose nikakvi elektronski aparati. Poslanik koji koristi terminal ne sme da povede nikoga sa sobom (kao asistenta). Za vreme čitanja nije dozvoljeno korišćenje olovke i papira (tj. pravljenje beleški).

Maksimalno vreme zadržavanja u čitaonici: dva sata.

Svaki poslanik se prilikom stupanja u čitaonicu obavezuje na potpuno ćutanje o sadržaju pročitanog.

Umesto bilo kakvog komentara, evo reči komesarke EU za trgovinu Cecilije Malmstrem:

„Razgovori o TTIP su daleko najtransparentniji pregovori koje je EU ikada vodila“ (3.12. u Berlinu u razgovoru sa predsednikom Bundestaga Norbertom Lamertom).